September 4, 2008

Seribu satu alasan tidak diterima kerja saat wawancara


Alkisah di sebuah perusahaan besar di kawasan Industri di daerah Jawa melakukan beberapa tes wawancara untuk "*TIDAK*" menerima calon karyawan baru, tentu saja salah satu prasyaratnya adalah harus berbahasa EJD (Ejaan Jawa yg nDaksempurna)

G : Kowe nduwe omah opo ora......
(kamu sudah punya rumah atau belum?)

a : dereng....
(belum.....)

G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene
(wah..kamu ndak bisa ketrima di sini)

a : Lho kok ngaten...... ..?
(lho kok begitu...??? )

G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.
(Nanti kamu pasti ngajuin utang ke perusahaan.. .)

a : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.

(ah...ndak kok, sebenernya orang tua saya sudah kaya raya....)

G : Yo malah ora ketompo
(.....ooo malah ndak ketrima...)

a : Lho kok ngaten.....?
(lho kok begitu....?)

G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.
(Nanti kamu kerja cuman buat hiburan, cuman nongkrang-nongkrok thok...

#@*!) - - - - - -- - - - -- - - - - - - --

G : Kowe nduwe motor opo ora....?
(Kamu punya motor ndak...?)

b : Mboten.
(tidak punya....)

G : Ora ketompo
(Tidak diterima.... .)

b : Lho kok mboten ketompo ?
(lho kok ndak ketrima...?? ?)

G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
(Nanti kamu pasti minta bantuan kredit...)

b : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki.
(Sebenernya punya, cuman masih di kampung, gampang nanti saya bawa ke sini)

G : Wah malah ra ketompo....
(Wah malah ndak diterima...)

b : lho kok ngoten
(lho kok begitu)

G : Tempat parkire wisra cukup
(Tempat parkirnya udah penuh.....)

- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- -- - - - --

G : Kowé wislulus sarjana tenan.....?
(Bener kamu udah lulus sarjana? )

c : sampun pak....
(Sudah, Pak....)

G : Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih manutan lan bén mbayarémurah
(gak diterima, di sini cari yang cuman lulusan SMA aja, lebih nurut dan bayarnya murah pula....)
c : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
(sebenernya saya ini masih belum kelar skripsi...)

G : Malah ora ketompo.....
(malah ndak diterima...)

c : Lho kados pundi to....?
(lha gimana sih......?)

G : Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, lék wislulus mesti golék kerjo neng perusahaan liyo.

( Nanti kamu kerja cuman ngetik skripsi, dan nanti kalo udah lulus pasti nyari kerja di tempat laen........ . )

- - - - - - - - - --- - - -- - - - - -- - - - - -- - --

G : Kowé seneng guyon opo ora ?
(Kamu suka becanda nggak?)

d : Mboten pak, kulo serius nék nyambut gawé.
(Tidak, Pak. Saya serius kalo kerja.)

G : Ra ketompo.....
(Tidak diterima.... )

d : waa......kok ngoten?
(waa....kok gitu?)

G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.
(Nanti temen-temenmu dan anak buahmu pada stress..)

d : Sak jané nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.
(Sebenernya ya, sedikit-sedikit suka becanda....)

G : Malah ora ketompo.
(Malah ndak diterima.... )

d : Lho kok......
(lho kok..??)

G : Engko kowé mung email emailan sing lucu.......
(Nanti kamu cuman e-mail-emailan yang lucu...)

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- -

G : Kowé mau mréné numpak opo ?
(Tadi datang ke sini naik apa?)

e : Nitih mobil ...
(Naik mobil...)

G : Kowé ora ketompo
(Kamu ndak diterima...)

e : Sebabipun ?
(sebabnya ?)

G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowé njaluk mundhak bayar terus
(Sekarang BBM naik terus, nanti kamu minta naik gaji terus..)

e : Woooo, kulo wau namung mboncèng, kok ....
(Wooo, tadi saya cuman ngikut temen, kok... )

G : Tambah ora ketompo
(malah ndak diterima...)

e : Lho, lha kok ... ?
(Lho, lha kok...?)

G : Mengko mung gawéné mboncéng mobil kantor. Ngrusuhi !
(Nanti cuman bisanya nebeng mobil kantor.... Ngerepotin!
*&$@!) - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -

G : Anakmu akèh opo sithik ?
(Anakmu banyak apa sedikit?)

f : Kathah pak
(banyak, Pak...)

G : Kowé ora ketompo
(Kamu ndak diterima..)

f : Sebabipun ?
(Sebabnya..? )

G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaaaaaak terus
(Kamu kerja ndak konsen, cuman mikirin bikin anak meluluu..... )

f : Lha wong namung anak adopsi, kok.
(Lha wong cuman anak adopsi, kok)

G : Tambah ora ketompo
(Malah ndak diterima)

f : Lho, lha kok ... ?
(Lho, lha kok...?)

G : Gawé anak baé aras2en, opo manèh nyambut gawé
(Bikin anak aja males, apalagi kerja..... )

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -

G : Kowé wisngerti gawéyanmu durung ?
(Kamu dah tahu kerjaanmu belum?)

h : Dèrèng
(Belum)

G : Kowé ora ketompo
(Kamu ndak diterima)

h : Sebabipun ?
(Sebabnya)

G : Arep nyambut gawé kok ora ngerti gaweyané ?
(Mau kerja kok ndak tahu kerjaannya.. . )

h : Oo, nèk damelan niku mpun ngertos kok Ooo...
( kalo kerjaan itu sudah tahu kok... )

G : Tambah ora ketompo
(Malah ndak diterima...)

h : Lho, kok ... ?
(lha kok ....?)

G : Kowé rak mung arep keminter, to ?
(Kamu kancuman sok tahu.. kan ??? )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

G : Kowe ngerti kahanan kantor kéné durung?
(Kamu tahu keadaan kantor ini belum?)

k : Dèrèng
(Belum)

G : Kowé ora ketompo
(Kamu gak diterima)

k : Sebabipun ?
(Sebabnya..? )

G : Arep nyambut gawé kok ora ngerti kantoré ?
(Mau kerja kok ndak tahu kantornya?)

k : Wah, sekedhik2 mpun ngertos kok..
(Wah... sedikit-sedikit sudah tahu kok.....)

G : Tambah ora ketompo
(Malah ndak diterima)

k : Lho, lha kok ... ?
(Lho, lha kok ...?)

G : Kowé senengané ngudhal-udhal wewadi kantor, to ?
(Kamu senengnya cari-cari gosip kantor kan ?)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

G : Kowé kerep loro ?
(Kamu sering sakit?)

m : Mboten
(Tidak)

G : Kowé ora ketompo
(kamu ndak diterima)

m : Sebabipun ?
(Sebabnya?)

G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering
(Pasti bakal sering bolos, lha wong jarang sakit...)

m : Wah, sakjanipun nggih asring
(Wah..sebenernya ya sering...)

G : Tambah ora ketompo
(Malah ndak diterima.... )

m : Lho.. ?
(Lho..?)

G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren
(di sini ndak mempekerjakan karyawan penyakitan)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

G : Kowé biso main Internét ?
(Kamu bisa pake internet?)

n : mBoten
(Ndak bisa)

G : Kowé ora ketompo
(Kamu ndak diterima)

n : Sebabipun ?
(Sebabnya)

G : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)
(Di sini ndak nerima orang BI)
n : Wah, sakjanipun nggih saged
(Wah...sebenernya sih bisa..)
G : Tambah ora ketompo
(Makin ndak diterima)
n : Lho.. ?
(Lho..?)
G : Mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan Internet, to? Ngenték-entekké pulsa ! (Pasti bakalan ndak kerja, kebanyakan pake internet, kan ? ngabisin pulsa!!!!)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
G : Kowe waras opo ora?
(Kamu waras apa tidak ?)
o : Lha, kulo nggih waras to Pak.
(Lha, saya ya waras dong, Pak....)
G : Ra ketompo..... ..
(Tidak diterima...)
o : Kenging nopo .....?
(Kenapa gitu .....?)
G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
(Nanti kamu pasti ndak krasan di sini)
o : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
(Itu dulu Pak, sekarang sih sudah agak gila.)
G : Malah ra ketompo..... .
(Malah ndak diterima.... .)
o : Pripun to niki....?
(Gimana sih ini...?)
G : Mengko aku duwe saingan..... ......
(Nanti aku punya saingan..... )

Related Posts

Seribu satu alasan tidak diterima kerja saat wawancara
4/ 5
Oleh

1 komentar:

September 22, 2008 at 2:39 PM delete

Wah!! Keren banget tuh critanya. Ono'-ono' wae.. Logat Jawa-nya kentel banget. Siip!!!

Reply
avatar