November 9, 2010

Contoh Surat Kuasa

Contoh surat kuasa ini mungkin kalian perlukan bagi anda yang mempunyai masalah hukum atau permasalahan lainya, atau memberikan kuasa kepada pihak ke tiga untuk mewakili kita dalam urusan hukum dan tindakan hukum, dari berbagai blog yang saya dapati ada beberapa contoh surat kuasa seperti pengambilan BPKB, surat kuasa pengambilan sertifikat dan surat kuasa lainya

Kali ini saya akan memberikan contoh surat kuasa yang bisa kalian modifikasi sesuai dengan keperluan dan kepentinganya, dan contoh ini saya peroleh dari sumber di internet

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ……….. dikarenakan orang
yang bersangkutan Nama : ……….mengalami halangan (sakit), oleh sebab itu
saya memberikan kuasa kepada :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

……………………………., 2010

.

Penerima Kuasa

Matere

Rp6.000,-

(Nama Pemberi Kuasa)

Pemberi Kuasa

( Nama penerima Kuasa)Semoga Contoh surat Kuasa pengambilan gaji diatas bisa bermanfaat, dan jika pengen melakukan modifikasi silahkan

Related Posts

Contoh Surat Kuasa
4/ 5
Oleh